Hakkımızda

Başkanlığımız 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yasa kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 sayılı Kanun ve değişik 190 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre kurulmuştur.
 
MİSYONUMUZ
Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları kapsamında görevlerini yerine getirirken;
Üniversitemize bağlı birimlerin vermiş oldukları hizmetlerin özelliklerine göre ihtiyaç duydukları personelin ihtiyaç önceliklerine göre karşılanması planlamaları yapılmaktadır.
İleriki yıllarda Üniversitemizin fiziksel, eğitim-öğretim ve sağlık alanında artış olacağı düşünülerek verilecek hizmetin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak personelin temini için planlamalar yapılıp, gerekli kadro çalışmaları ve girişimler yapılmaktadır.
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’nün misyonunu yerine getirirken Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.
 
VİZYONUMUZ
Üniversitemizde görevli tüm Akademik ve İdari personelin,
 • İş yeri ve iş analizlerini yapmak/yaptırmak,
 • İnsan gücü planlamasını yapmak,
 • Personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarını değerlendirmek,
 • Hizmet içi eğitim programları düzenleyerek personelin daha verimli çalışmasını temin etmek,
 • Teknolojik gelişmelerden yararlanmak,
 • E-devlet projesi kapsamında Akademik ve İdari personelimiz ile bakmakla yükümlü bulundukları kişilere ait gerekli tüm bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak, her türlü atama, yükseltme, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerini elektronik ortamda yürütmek,
 • Bu bilgileri diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak ve onlarla entegre hale getirmek,
 • Bilgi bankasındaki bilgilerle yönetimin önünü açarak, kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasına imkan sağlamaktır.
 
DEĞERLERİMİZ
 • Dürüstlük ilkesine sahip olmak,
 • İfade özgürlüğü,
 • Liderlik,
 • Adaletli olmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Yaratıcılığa ve yeni fikirlere açık olmak,
 • İşbirliğine açık olmak,
 • Takım bilinci ve katılımcılığa açık olmak,
 • Saygılı ve hoşgörülü olmak,
 • Etik değerlere bağlı olmak,
 • Hesap verebilirlik,
 • İdealist olmak,
 • Veriye ve bilgiye dayalı karar almak,
 • Öngörü sahibi olmak,
 • İnisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olmaktır.